Jolleträningar tisdagar KL 18:00 

Medtag flytväst och ombyteskläder.
Mer info om våran verksamhet finner ni här nedan.

                                     


Figeholms Båtklubb ungdomssektionen 2020

                                                                            

                                                      Jollesegling
  Träningar och tävlingar


Träningar


Tisdagar Kl 18:00 - ca19:30
 

Tävlingar 

  

Datum för tävlingar meddelas under säsongen
Klubbmästerskap
Kommunmästerskap
Smålandscup


Rasmus Fornander 070-577 12 57
Lucas Söderlund 073-675 03 21
Patrik Fornander 070-515 25 54  

1540-opti-001

FBK:s seglarskola 2020


För dig som vill lära dig segla!

                                        Onsdagen 6/5

Figeholms båtklubb kl 18:00
seglarskola_1 

På seglarskolan får du lära dig segla optimistjolle och en massa andra nyttiga och roliga saker som är bra att kunna när du vistas på sjön. Seglarskolan passar även dig som seglat tidigare och vill fortsätta utvecklas.

                                                   Välkomna!


För simkunniga barn från 7 år.

Anmälan till Patrik 070–5152554
Kostnad 150 kr medlemsavgift
(för dig som redan är medlem alt familjemedlem kostar det inget extra)

Vid uppstarten Onsdagen den 6/5 kl 18:00 hålls vidare information för seglare och föräldrar. Glöm inte flytvästen!
Därefter kommer seglarskolan äga rum Onsdagar 18:00-19:30. 
Du som deltar i seglarskolan har förtur till seglarlägret på sommarlovet den 
13-17 juni.
(Seglarläger inställt pga rådande corona pandemi)

SSF Seglarsskola
    FBK:s jollesegling 

 

FBK har sedan 70-talet arrangerat seglarskolor i Figeholm. I första hand har det handlat om segling med optimistjollar men det har även handlat om E-jolle och Laser. Vi brukar ha ca 20-25 deltagare varje år varav ca 10 är nybörjare. Klubben har fostrat flera duktiga seglare som bl.a. deltagit i både NM , EM och VM. 

Första veckan på sommarlovet har vi traditionsenligt en seglarvecka där man håller till på klubben egen holme kallad seglarholmen. Deltagare i seglarskolan har förtur till seglarveckan. 
 

Sedan några år tillbaka är Figeholms Båtklubb certifierad av Svenska Seglarförbundet att arrangera SSF seglarskola. 

SSF 2019-2021                                

Med SSF Seglarskola får du: 
 

• Erfarna ledare som är licensierade via Svenska Seglarbundet (SSF) ser till att alla deltagare lär sig och utvecklas på sina villkor. 

• Hög instruktörstäthet och en gemensam kursplan för att säkra kvaliteten. 

• En utbildningsgaranti som innebär att kursen genomförs på reservtid om ordinarie kurstillfälle skulle bli inställt på grund av väder. 

• Kursmål med SSF:s Seglarmärken för barn och Seglarintyg för ungdomar. 

 

Nedan följer lite information om vad som gäller för FBK seglarskola/jollesegling 

 

När kan man börja segla jolle? 

 • När fyllt 7 år. 

 • Man ska vara simkunnig. 

 

Vad krävs för att segla? 

 • Anpassa kläder efter väder, det är oftast kallare ute på havet. 

 • Egen flytväst, lämpligen seglarväst 

 • Ett extra ombyte i reserv ( viktig) 

 

Tider och frånvaro 

 • Seglarskolan tisdagar kl.18:00-19:30 vid FBK:s jolleförråd.  
  Meddela Rasmus Fornander om ni inte kan komma. 

 

Kostnad: Vid deltagande i seglarskola eller seglarläger erhålls fritt medlemskap under inträdesåret.

Juniormedlem från seglarskola eller seglarläger är registrerad i medlemsregistret även om junioren ingår i familjemedlemskap. (avgift 0 kr)

Medlemsavgift junior 170 kr ( Medlem under 20 år) 

Föräldrahjälp 

För att träningarna skall fungera krävs hjälp av föräldrar några gånger per termin. 
Hjälpen består i att: 

 • Finnas till hands när båtarna skall riggas en halvtimme innan träningen/seglingen börjar. 

 • Hjälpa till att rigga jollar 

 • Ta emot jolleseglarna vid bryggan, när de avslutar sin segling. 

 • Finnas till hands när seglingen avslutas och allt material skall plockas  
  undan ca en halvtimme efter att seglingen avslutats. 
   

Denna hjälp från föräldrar gör att tränarna kan ägna mer tid åt seglarna än åt material/båtar. 
 

FBK disponerar idag: 

 • 10 optimistjollar. 

 • Två C55, lite större jollar som man kan segla flera ungdomar i tillsammans med tränaren/ledaren. 

 • En rib båt och två mindre motorbåtar som följebåtar, samt även tillgång till en lite större motorbåt som är klubbens men inte ”vikt” till ungdomskommitn. 

 

FBK:s Tävlingsverksamhet: 

 
För de ungdomar som vill tävla i jollesegling och är medlemmar i FBK gäller: 
 

 • FBK sponsrar tävlande ungdomar med anmälningsavgifter till tävling på regional och nationell nivå. 

 • FBK sponsrar tävlande ungdomar med reseersättning till tävlingar. För att erhålla reseersättning skall samåkning tillämpas i störst möjliga utsträckning. 

 • För att få bidrag krävs att seglaren eller anhörig till seglaren deltagit aktivt i FBK:s ungdomsverksamhet under året för att på så sätt få en erfarenhetsåterföring till nya seglare i verksamheten. 

 

FBK ungdomskommité 

Det är ungdomskommitén i FBK som arrangerar seglarskolan och den består av:

Sammankallande: Rasmus Fornander    070-577 12 57

Sekreterare:          Patrik Fornander 070-515 25 54

                             Lucas Söderlund 073-675 03 21

                             Louise Nikolausson 070-602 88 51

                             Anna Stenström         070-391 46 97

                             Rasmus Ek                 070-318 35 66

                             Max Stenberg         076-026 11 84

                            Pelle Bergvall 073-844 8884 

 IMG_4610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


artisan global mediaSjöräddningenOKG AB